сравнителна таблица на топлоизолационните характеристики
на различни видове строителни материали

Строителен материал

Коефициент на топлопроводимост

 

Сравнителен коефициент на топлопроводимост за XPS с дебелина 10 мм

Екструдиран полистирол  XPS

Експандиран полистирол (стиропор) EPS

Стъклена и каменна вата

0,028

0,035

0,040

1,00

1,25

1,43

Газобетон

Гипсова шпакловка

Тухлена зидария с кухи тухли

Тухлена зидария с плътни тухли

Варова мазилка

Бетон

Чамова дървесина

0,200

0,400

0,500

0,800

0,930

1,630

0,112

7,00

14,8

17,8

28,6

33,0

58,0

4,00

На пример, ако желаем да изчислим на колко см. газобетон отговаря 3 см. екструдиран полистирол XPS , умножаваме 1,00 х 3 х 7,00 = 21 см.
Отговор 21 см. газобетон отговарят на 3 см. екструдиран полистирол XPS .

Ако желаем да изчислим на колко см. екструдиран полистирол XPS отговаря 5 см. , експандиран полистирол (стиропор) EPS разделяме 5 / 1,25 = 4 см.
Отговор 4 см.екструдиран полистирол XPS
отговарят на 5 см. експандиран полистирол (стиропор) EPS .